dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Ban tu kiem diem dang vien mien phi,tai lieu Ban tu kiem diem dang vien mien phi,bai giang Ban tu kiem diem dang vien mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/24/2012 8:43:52 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐẢNG BỘ XÃ VÂN NỘI
CHI BỘ: 8
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Vân Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012


BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

- Họ và tên: Hoàng Ngọc Hoạ
- Chức vụ: Giáo viên – Trường THCS Vân Nội
- Là đảng viên hiện đang sinh hoạt tại chị bộ: 8 Đảng bộ xã Vân Nội

1- TỰ KIỂM ĐIỂM (4 nội dung của hướng dẫn)
- Về chính trị tư tưởng:
+ Bản thân tôi luôn viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
+ Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
+ Luôn tự giác học tập không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.
- Về phẩm chất đạo đức lối sống:
+ Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực. Luôn giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đồng nghiệp.
+ Đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, Nhà nước.
+ Luôn chấp hành tốt nội quy cơ quan; có mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi, thân tình với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
+ Lễ phép, hoà nhã với quần chúng nhân dân.
+ Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để có đề xuất kịp thời với lãnh đạo cơ quan.
- Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
+ Thực hiện tốt các công việc do Chi bộ,Ban giám hiệu phân công, luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, nhất là những quy định Đảng viên không được làm.
+ Với nhiệm vụ công việc được Chi bộ,Ban giám hiệu phân công; bản thân luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; tham mưu kịp thời, đúng thời hạn những công việc mà Chi bộ,Ban giám hiệu giao. Không để tình trạng tồn đọng công việc được giao.
- Về ý thức tổ chức kỷ luật:
+ Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, phục tùng nghiêm túc sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.
- Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí đúng quy định.
+ Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

2-Tự nhận loại: (Tự nhận xếp loại theo 1 trong 4 mức sau: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ; Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ): Hoàn tốt thành nhiệm vụ
Người tự kiểm điểmHoàng Ngọc Hoạ

Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂUQUYẾT CỦA CHI BỘ
1- Ý kiến nhận xét (Nội dụng kết luận của đồng chí chủ trì được thông qua chi bộ)


2- Kết quả biểu quyết của đảng viên trong chi bộ bằng phiếu kín:
- Kết quả mức xếp loại do Chi bộ biểu quyết đối vói đảng viên


- Đề nghị biểu dương hoặc khen thưởng đảng viên xuất sắc, hay đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm (nếu có) ……………………………………………………………….
T/M CHI BỘ
Bí thư


III. CẤP UỶ CƠ SỞ QUYẾT ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN.
Tập thể cấp uỷ xem xét, quyết định: (Biểu dương hoặc khen thưởng đảng viên xuất sắc, hay đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm nếu có)

T/M CẤP UỶ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)