dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an dai hoi mien phi,tai lieu dai hoi mien phi,bai giang dai hoi mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/5/2012 8:23:29 AM
Filesize: 1.22 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
chi bộ 8
Lễ kết nạp đảng viên
Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm!
TRường THCS Vân nội
Vân Nội, ngày 13 - 10 - 2010
Lễ quyên góp ủng hộ
Đồng bào miền trung
Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm!
TRường THCS Vân nội
Lễ quyên góp ủng hộ
Đồng bào lũ lụt miền trung
chi bộ 8
Lễ kết nạp đảng viên
Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm!
Vân Nội, ngày 13 - 10 - 2010
chi bộ 8
Lễ kết nạp đảng viên
Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm!
TRường THCS Vân nội
Vân Nội, ngày 13 - 10 - 2010
Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm!
chi bộ 8
Lễ kết nạp đảng viên


Vân Nội, ngày 13 - 10 - 2010
TRường THCS Vân nội
Lễ kết nạp đảng viên mới
chi bộ 8
Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm!
TRường THCS Vân nội
Lễ kết nạp đảng viên mới
chi bộ 8
Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm!
TRường THCS Vân nội
hội Nghị Cán Bộ Viên Chức
Năm học 2010-2011
Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam muôn năm!
TRường THCS Vân nội
Đại hội chi bộ 8
Nhiệm kì 2010-2012
Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam muôn năm!
Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam muôn năm!
hội nghị CBVC
Năm học 2010-2011
TRường THCS Vân nội
Vân Nội, ngày 7 / 10 / 2010
Chủ tịch Đoàn
Đ/C Nguyễn Thế Mỹ - Hiệu trưởng
Đ/C Lưu Mạnh Hạo - CT Công đoàn
Đ/C Dương
Trí dục:
Giỏi: 157 = 28%
Khá: 225 = 40%
TB: 155 = 27.5%
Yếu: 22 = 4%
Kém: 3 = 0.5%
TRường THCS Vân nội
Đại hội chi bộ 8
Nhiệm kì 2010-2012
Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm!