dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an De coung on tap tin 7 ki 2 mien phi,tai lieu De coung on tap tin 7 ki 2 mien phi,bai giang De coung on tap tin 7 ki 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/15/2013 9:06:32 AM
Filesize: 0.06 M
Download count: 125
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG ANH
TRƯỜNG THCS VÂN NỘI
KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: Tin học7
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề:
Phần I : Trắc nghiệm( 4 điểm)
1. Để mở bảng tính đã có trong máy ta sử dụng lệnh nào?
A. New B. Save C. Open D. Close
2. Các nút lệnh B I U nằm trên thanh nào?
A. Thanh tiêu đề B. Thanh công thức C. Thanh bảng chọn D. Thanh công cụ
3. Để ngắt trang tính ta sử dụng lệnh nào?
A. Page Break Preview B. Print Preview C. Print D. Cả A, B, C đều sai
4. Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tự giảm dần?
A.  B.  C.  D. Cả A, B, C đều sai
5. Để lọc dữ liệu ta sử dụng lệnh nào?
A. Data -> Sort B. Data -> Filter -> Auto Filter
C. Cả A, B đều đúng D. Cả A, B đều sai
6. Muốn đặt lề phải của bảng tính ta chọn:
A. Top B. Bottom C. Left D. Right
7. Để gộp các ô và căn chỉnh nội dung vào chính giữa ô gộp đó ta sử dụng nút lệnh:
A.  B.  C.  D. 
8. Để tăng chữ số thập phân ta sử dụng lệnh:
A.  B.  C.  D. Cả A, B, C đều sai
Phần II : Tự luận ( 6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Giả sử ô A1 có nền màu vàng và chữ màu đỏ. Ô A3 có nền màu trắng, chữ màu đen. Em hãy nêu cách sao chép nội dung ở ô A1 vào ô A3 và thử dự đoán sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì?
Câu 2 (4 điểm): Cho bảng điểm học sinh
Bảng điểm lớp 7A
STT
Họ và tên
Toán
Văn
Tin
ĐTB

1
Nguyễn Hoà An
8
7
8
7.7

2
Lê Thái Anh
8
5
7
6.7

3
Trần Quốc Bình
8
9
9
8.7

4
Phạm Ngọc Mai
9
9
10
9.3

5
Bùi Thu Hà
7
6
8
7.0

Nêu cách sắp xếp cột ĐTB theo thứ tự tăng dần.
Nêu cách lọc học sinh có ĐTB là 9.3.
Sau khi lọc, để hiển thị tất cả bảng điểm ta làm thế nào?
Để thoát khỏi chế độ lọc ta làm thế nào?
Nêu cách sắp xếp cột ĐTB theo thứ tự tăng dần.
Nêu cách lọc học sinh có ĐTB là 9.3.
Sau khi lọc, để hiển thị tất cả bảng điểm ta làm thế nào?
Để thoát khỏi chế độ lọc ta làm thế nào?

Đáp án + Biểu điểm
Câu
Đáp án
Biểu điểm

Phần I. 1
C
0.5

2
D
0.5

3
A
0.5

4
B
0.5

5
B
0.5

6
D
0.5

7
C
0.5

8
A
0.5

Phần II. 1
- Nhấp chuột ô A1, nháy nút lệnh Copy.
- Nhấp chuột ô A3, nháy nút Paste.
- Nền vàng, chữ đỏ.
0.5
0.5
1

2
a) Nháy chuột ô trong cột ĐTB, nháy nút lệnh sắp xếp tăng dần.