dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề cương kiểm tra học ki 1 môn sinh học 6 mien phi,tai lieu Đề cương kiểm tra học ki 1 môn sinh học 6 mien phi,bai giang Đề cương kiểm tra học ki 1 môn sinh học 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/3/2012 6:56:21 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 423
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I
SINH HỌC 6
I. Trắc nghiệm :
A. Chọn câu trả lời đúng nhất :
Câu 1: Trong các nhóm cây sau đây , nhóm cây nào toàn là cây có rễ cọc :
a. Cây xoài , cây đậu , cây hoa hồng . b. Cây bưởi , cây cà chua , cây hành .
c. Cây táo , cây mít , cây ngô .
Câu 2: Lá biến thành cơ quan bắt mồi gặp ở cây :
a. Cây hành , cây tỏi b. Cây nắp ấm , cây bèo đất
c. Cây bầu , cây bí đỏ d. Xương rồng , cây mây
Câu 3: Thân cây dài ra do :
a. Sự lớn lên và phân chia tế bào b. Chồi ngọn
c. Mô phân sinh ngọn d. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn
Câu 4 : Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì :
a. Gồm hai phần : vỏ và trụ giữa b. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất
c. Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan d. Có ruột chứa chất dự trữ
Câu 5 : Tại sao trong thí nghiệm để chứng minh có sự hô hấp người ta thường dùng nước vôi trong ?
a. Vì khi hô hấp khí cacbonic thải ra sẽ phản ứng làm đục nước vôi nên dễ nhận biết
b. Vì nước vôi ít dễ tìm
c. Vì nước vôi sử dụng ít nguy hiểm
d. Cả a,b và c đều sai .
Câu 6 : Quá trình hô hấp xảy ra vào thời gian nào trong ngày ?
a. Ban ngày b. Ban đêm
c. Suốt ngày đêm d. Khi có ánh sáng mặt trời
B. Hãy ghép nội dung ở cột A sao cho phù hợp với nội dung ở cột B

Cột A . Các loại rễ biến dạng
Cột B . Chức năng chính của từng phần

1. Rễ củ
2. Rễ móc
3. Rễ thở
4. Rễ giác mút
a. Giúp cây leo lên cao
b. Chứa chất dự trữ khi cây ra hoa tạo quả
c. Lấy chất dinh dưỡng từ cây chủ
d. Lấy ôxi cung cấp cho các phần rễ ở dưới đất


II-Tự Luận
Câu 1:
TBTV gồm những thành phần chính nào? Tính chất sống của tế bào thể hiện ở những điểm nào?
Câu 2.
Nêu các chức năng khác của rễ biến dạng.
Câu 3.
Phân biệt các dạng thân.
Câu 4:
Thế nào là quang hợp? Viết sơ đồ quang hợp? Vì sao nói “ Không có cây xanh thì không có sự sống trên trái đất”?
Câu 5:
Giải thích vì sao đối với cây rễ củ người ta thường thu hoạch củ trước khi
cây ra hoa và kết trái?
Câu 6:
Cây có hô hấp không? Viết sơ đồ tóm tắt qúa trình hô hấp?

Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
A
B
D
c
A
C

B
1-b; 2-a; 3 – d; 4 -cCâu 1: .TBTV gồm những thành phần chính nào? Tính chất sống của tế bào thể hiện ở những điểm nào?
Các thành phần chủ yếu của tế bào:
Vách tế bào: ở phía ngoài, làm cho TB có hình dạng nhất định (chỉ có ở TBTV)
Màng sinh chất: bao bọc chất tế bào.
Chất TB ở trong màng ở trong màng, là chất keo lỏng chứa các bào quan.
Nhân: có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
Không bào: chúa dịch tế bào.
Tính chất sống của tế bào được thể hiện ở sự lớn lên và phân chia của tế bào.
Câu 2.Nêu các chức năng khác của rễ biến dạng.
Rễ củ: phình to, chứa chất dự trữ dinh dưỡng cho cây.
Rễ móc: có móc bám do rễ phụ mọc ra từ thân,cành- giúp cây leo lên.
Rễ thở: rễ mọc ngược lên trên mặt đất – dự trữ oxi để hô hấp.
Giác mút: có giác mút đâm vào cây khác- lấy thcứ ăn từ cây khác.
Câu 3.Phân biệt các dạng thân.
Các dạng thân:
Thân đứng: thân gỗ (cứng, có cành), thân cột ( cứng, không cành), thân cỏ (mềm, yếu, thấp).
Thân leo: leo bằng thân quấn và bằng tua cuốn.
Thân bò: bò sát mặt đất.
Phân biệt các