dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đe cuong on tap hoc ky 2 mien phi,tai lieu Đe cuong on tap hoc ky 2 mien phi,bai giang Đe cuong on tap hoc ky 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2013 7:05:50 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 128
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Đề cương ôn tập học kì 2
Môn sinh vật 6
Câu 1
Phân biệt thực vật thuộc lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm? Cho ví dụ?
Câu 2:
Tại sao nói Tảo là thực vật bậc thấp còn Rêu là thực vật bậc cao ?
Câu 3
Tại sao người ta lại nói “ rừng cây như một lá phổi xanh ” của con người?
Câu 4
Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người?
Câu 5
Nêu những biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật? Liên hệ bản thân
Đáp án
Câu 1:
Phân biệt thực vật thuộc lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm? Cho ví dụ?
Đáp án:
Lớp một lá mầm
Lớp hai lá mầm

- Phôi có một lá mầm.
- Có rễ chùm.
- Lá có gân hình cung hoặc song song.
- Phần lớn là cây thân cỏ.
- 3 hoặc 6 cánh hoa.
- VD: lúa, ngô, dừa …
- Phôi có hai lá mầm.
- Có rễ cọc.
- Lá có gân hình mạng.
- Gồm cả cây thân gỗ ... và cây thân cỏ.
- 4 hoặc 5 cánh hoa.
- VD: đậu xanh, xoài, dưa hấu, ….

Câu 2:
Tại sao nói Tảo là thực vật bậc thấp còn Rêu là thực vật bậc cao ?
Đáp án:
* Nói Tảo là thực vật bậc thấp vì: - Tảo chỉ sống ở môi trường nước.
- Tảo chưa có sự phân hoá cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản.
- Tảo chưa có rễ thân lá thật sự, chưa có mạch dẫn.
* Nói Rêu là thực vật bậc cao vì:
- Rêu sống ở môi trường trên cạn; cấu tạo đa bào.
- Rêu đã có sự phân hoá cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản.
- Rêu có thân, lá thật, rễ giả; cơ quan sinh sản là túi bào tử.
Câu 3:
Tại sao người ta lại nói “ rừng cây như một lá phổi xanh ” của con người?
Đáp án:
- Rừng cân bằng lượng khí carbonic và khí oxi trong không khí.

- Rừng tham gia cản bụi, góp phần tiêu diệt một số vi khuẩn gây bệnh, làm giảm ô nhiễm môi trường.

- Tán lá rừng che bớt ánh nắng....góp phần làm giảm nhiệt độ của không khí và đem lại bóng mát.

Câu 4:
Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người?
Đáp án
- Thiếu thực vật thì thiếu nguồn cung cấp oxi và thức ăn cho người và động vật.
- Không có thực vật thì không có nguồn thức ăn cho động vật.
- Không có thực vật và động vật thì con người không tồn tại.
Câu 5
Nội dunga. Các biện pháp:
- Ngăn chặn phá rừng.
- Hạn chế sự khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm.
- Xây dựng vườn thực vật, vườn quốc gia và các khu bảo tồn.
- Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài thực vật quý hiếm.
- Tuyên truyền giáo dục bảo vệ rừng.
- Tích cực trồng và chăm sóc cây xanh của trường, lớp, địa phương.
b. Liên hệ thực tế:
- Tự ý thức bảo vệ sự đa dạng của thực vật, tuyên truyền cho mọi người có ý thức bảo vệ sự đa dạng của thực vật , tích cực trồng và bảo vệ cây xanh xung quanh nơi ở của mình
1.5 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
1 đ