dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an hoi nghi vien chuc.. mien phi,tai lieu hoi nghi vien chuc.. mien phi,bai giang hoi nghi vien chuc.. mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/5/2012 8:59:02 AM
Filesize: 2.52 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chào mừng các quý vị đại biểu về dự Đại hội công Đoàn
Danh sách bầu cử BCH
Nhiệm kỳ 2010 - 2012
* * Đề cử:
1.Lưu Mạnh Hạo
2.Nguyễn Thị Tuyết
3.Trần Thị Lan
k?T QU? KI?M PHI?U
bầu BCH CễNG DO�N
Nhiệm kỳ 2010 - 2012
* Đề cử:
1.Lưu Mạnh Hạo - Số phiếu: 42/43
2.Nguyễn Thị Tuyết - Số phiếu:43/43
3.Trần Thị Lan - Số phiếu:42/43
Danh sách bầu cử BCH
Nhiệm kỳ 2010 - 2012
* * Đề cử:
1.Lưu Mạnh Hạo
2.Nguyễn Thị Tuyết
3.Trần Thị Lan
k?T QU? KI?M PHI?U
bầu BCH CễNG DO�N
Nhiệm kỳ 2010 - 2012
* Đề cử:
1.Lưu Mạnh Hạo - Số phiếu: 42/43
2.Nguyễn Thị Tuyết - Số phiếu:43/43
3.Trần Thị Lan - Số phiếu:42/43
Danh sách bầu cử BCH
Nhiệm kỳ 2010 - 2012
* * Đề cử:
1.Lưu Mạnh Hạo
2.Nguyễn Thị Tuyết
3.Trần Thị Lan
k?T QU? KI?M PHI?U
bầu BCH CễNG DO�N
Nhiệm kỳ 2010 - 2012
* Đề cử:
1.Lưu Mạnh Hạo - Số phiếu: 42/43
2.Nguyễn Thị Tuyết - Số phiếu:43/43
3.Trần Thị Lan - Số phiếu:42/43